Skip to the content

Bepalings en Voorwaardes

Bepalings en voorwaardes vir aanlynbesprekings by die ATKV-oorde

 1. Die besprekingsversoek is slegs ’n aansoek om huisvesting en is nie ’n amptelike bespreking nie. Die bespreking word eers bevestig sodra die oord die dokument van bevestiging vir die besprekingsversoek gestuur het.
 2. Vyftig persent van die koste van die totale verblyfrekening (BTW ingesluit) is betaalbaar as deposito en moet voor of op die keerdatum betaal word om die bespreking te bevestig.
 3. Deposito’s wat reeds betaal is, sal nie terugbetaal word indien die bespreking gekanselleer word nie. Geen geld word ook terugbetaal nie wanneer gaste die oord vroeër verlaat as wat bespreek is (sien kansellasiebeleid).
 4. Betaling van deposito’s moet geskied voor of op die keerdatum wat op die besprekingsversoek van die oord af verskyn om besprekings te bekragtig.
 5. Versuim om die deposito voor of op die keerdatum te betaal, sal daartoe lei dat die bespreking sonder vooraf kennisgewing gekanselleer word.
 6. Alle uitstaande koste moet voor aankoms vereffen wees.
 7. Alle veranderings aan die bespreking moet skriftelik geskied.
 8. Debietkaarte sowel as Visa- en Master-kredietkaarte en elektroniese oorbetalings word aanvaar.
 9. Besprekings (BTW ingesluit @ 15%) is van toepassing.
 10. Spesiale tariewe geniet aandag volgens aanvraag en indien moontlik.
 11. Aankoms- en vertrektye:
  Oord Aankomstyd Vertrektyd
  ATKV-Buffelspoort 14:00 10:00 vir wooneenhede & 12:00 vir kampering
  ATKV-Drakensville 14:00 10:00 (12:00 buite seisoen)
  ATKV-Eiland Spa 14:00 10:00
  ATKV-Goudini Spa 14:00 09:00
  ATKV-Hartenbos 14:00 09:00 (12:00 buite seisoen)
  ATKV-Klein-Kariba 14:00 10:00 (eenhede) 13:00 (kampering)
  ATKV-Natalia 14:00 09:00
 12. Met aankoms vind registrasie plaas en die besoeker teken ’n vrywaringsvorm wat die oord vrywaar teen enige aanspreeklikheid indien ’n besoeker beserings opdoen of verliese ly. Die besoeker teken ook ’n vorm waarmee hy onderneem om die oord se reëls na te kom.
 13. Geen troeteldiere word toegelaat nie – behalwe gidshonde vir blindes en swaksiendes.
 14. Tariewe is onderhewig aan veranderings sonder vooraf kennisgewing.
 15. Geen minimum aantal dae geld vir besprekings ten opsigte van die Maart/April-skoolvakansie by enige ATKV-oord vir beide huisvesting en kampering nie. Indien Paasnaweek egter binne hierdie skoolvakansie val, geld die langnaweekreël dat besprekings vir die hele Paasnaweek gedoen moet word. Besprekings ten opsigte van die Junie/Julie-skoolvakansie by ATKV-Eiland Spa kan vir minimum 5 dae gedoen word vir huisvesting en minimum 10 dae vir kampering. Besprekings vir maandpakette ten opsigte van die Junie/Julie-skoolvakansie by ATKV-Eiland Spa moet vir ʼn minimum van twee maande gedoen word en is slegs geldig vir twee persone per bespreking. Besoekers tydens die bespreking betaal die normale tariewe vir ATKV-lede of ATKV-nielede, soos van toepassing. Besprekings vir die Desember/Januarie-skoolvakansie by enige ATKV-oord kan gedoen word vir ’n minimum van 5 dae vir huisvesting, en vir ’n minimum van 10 dae vir kampering. Let asseblief daarop dat besprekings vir kampering by ATKV-Hartenbos egter verskil en dat die minimum kampeertydperk by Hartenbos 14 dae is. Besprekings kan net per hooflid gedoen word en is nie oordraagbaar nie. Die eerste deposito’s is betaalbaar teen 10% van die totale bedrag ten opsigte van die bespreking:binne 1 maand na die besprekingsdatum in die geval van Paasnaweek en/of die Maart/April-skoolvakansie by enige ATKV-oord;
  • binne 1 maand na die besprekingsdatum in die geval van die Junie/Julie-skoolvakansie by ATKV-Eiland Spa; en
  • binne 1 maand na die besprekingsdatum, maar nie later as die 31ste Desember nie, in die geval van die Desember/Januarie-skoolvakansie by enige ATKV-oord.
 16. Indien u oor Tjiengelieng beskik, sal dit slegs in berekening gebring word as u aansoek suksesvol is.

Kansellasiebeleid

Alle kansellasies moet die oord op skrif bereik.

 1. Vir kansellasies langer as 60 dae voor die aankomsdatum word slegs 'n administratiewe fooi van R75 gehef vir die terugbetaling van die deposito.
 2. Vir kansellasies langer as 30 dae voor die aankomsdatum word 25% van die aangevraagde deposito verbeur.
 3. Vir kansellasies tussen 16 tot 29 dae voor die aankomsdatum word 50% van die aangevraagde deposito verbeur.
 4. Vir kansellasies tussen 0 en 15 dae voor die aankomsdatum word 100% van die aangevraagde deposito verbeur.
 5. In die geval van kansellasie weens sterfte (of ander aanvaarbare redes waaroor die betrokkene geen beheer het nie) word slegs administrasiegeld van R75 gehef wanneer stawende bewyse verskaf word.
   

Dagbesoekersbeleid

 • ATKV-lede geniet voorkeur bo nielede as hulle die oorde as dagbesoekers besoek.
 • ATKV-lede en nielede betaal ’n dagbesoekerstarief.
 • Dagbesoekers is nie net beperk tot ATKV-lede nie, maar voorafbesprekings is noodsaaklik.
 • ATKV-lede en nielede wat reeds as vakansiegangers by die oord is se familie en vriende mag hulle as dagbesoekers besoek, maar dis noodsaaklik om vooraf reëlings te tref by ontvangs.
 • Die aantal dagbesoekers per oord moet streng beheer word omdat elke oord net ’n beperkte aantal besoekers kan toelaat.
 • As gevolg van spasie en beperkte fasiliteite word geen gebruiklike dagbesoekers oor langnaweke en vir die tydperk tussen 15 Desember en 10 Januarie by ATKV-Klein-Kariba en ATKV-Eiland Spa toegelaat nie.
 • By ATKV-Natalia word geen ekstra besoekers gedurende Desember toegelaat nie as gevolg van beperkte ruimte op diè oord.
 • Hierdie dagbesoekersbeleid geld nie vir besoekers aan die Negester Landgoed by Klein-Kariba nie. ’n Afsonderlike beleid is in samewerking met die Huiseienaarsvereniging opgestel vir Negester Landgoed.

Dagbesoekerstarief

 • ATKV-lede: R95 per persoon
 • Nielede: R155 per persoon

Termes en Voorwaardes vir kompetisies en promosies

 • Twee verskillende promosies kan nie op dieselfde bespreking toegepas word nie
 • Waar akkommodasie as prys gegee word, sluit die prys nie vervoer, etes of drankies in nie
 • Akkommodasiepryse moet binne 3 maande opgeëis word vanaf die trekkingsdatum- Pryse kan nie omgeruil word vir kontant nie
 • Pryse mag nie vir kontant verruil word nie
 • Die ATKV sal nie in onderhandelinge betrek word oor die wenners en pryse nie
 • Alle kompetisies en promosies is onderhewig aan die oorde se bestaande bepalings en voorwaardes
 • Tensy anders vermeld sluit promosies langnaweke, skoolvakansies en naweke uit

Vrywaring

 • Die inligting en bemarkingsmateriaal wat op hierdie webwerf en/of ander inligting wat in enige ander formaat verskaf word, word deur die kopieregwet beskerm en/of mag wetlik geprivilegeerd wees.
 • Die ATKV, sy personeel, borge, medewerkers en adverteerders doen afstand van alle aanspreeklikheid vir enige verlies, skade, besering of uitgawe wat mag voortspruit uit die gebruik van, of vertroue in, die dienste of bemarkingsmateriaal wat op hierdie webwerf en/of ander inligting wat in enige ander formaat verskaf word aangebied word.
 • Die ATKV is nóg aanspreeklik vir die behoorlike, volledige oordrag van inligting wat op hierdie webwerf en/of ander inligting wat in enige ander formaat verskaf word vervat is nóg enige vertraging in die ontvang daarvan.
 • In geen geval sal die ATKV, sy personeel, borge, medewerkers en adverteerders aanspreeklik gehou word vir gevolglike, onvoorsiene, spesiale of straffende verlies, skade of uitgawe (insluitende, sonder beperking, verlore winste, offerkoste, ens.), selfs al is daar van hulle moontlike bestaan kennis gegee, wat mag voortspruit uit die gebruik van, of vertroue in, die dienste en/of bemarkingsmateriaal wat op hierdie webwerf en/of ander inligting wat in enige ander formaat verskaf word vervat is nie.
 • Die kliënt sal die ATKV, sy personeel, borge, medewerkers en adverteerders, vrystel en skadeloos stel van en teen enige betalingsverlies, koste of uitgawe (insluitend redelike prokureursgelde) wat betaal of aangegaan word deur die navolging van enige raad hierin of elders in ander formaat aangebied.

ATKV Hartenbos

h/v Kaap de Goedehoop & Majubalaan
Hartenbos
Mosselbaai, 6520

Tel +27 44 601 7200
Faks. +27 44 695 0770
E-pos. hartenbos@atkv.org.za